Uzaktan Bebek Takip Sistemi
Uzaktan bebek takip sistemi (UBTS), Anne ve bebek için tanımlanmış olan UBTS etiketleri ile Anne ve bebeğin hastane içinde izlenebilmesine olanak sağlayan bir sistemdir. Ayni sisteme hizmet veren hastane personelinin tanımlanması ile Anne ve Bebeğe verilen hizmetlerinde izlenmesini sağlayabilmekte ve çeşitli analizler sunabilmektedir. Özellikle Anne-bebek karışıklıkları ve bebek çalınmalarına karşıda önlem oluşturması açısından son derece önemlidir.Anne ve bebeğin genellikle kimlik tanımlama bilgisi olmak üzere kendine has bazı özelliklerini, sayısal bir seri numarası ile ilişkilendirerek tanımlama yapmaya olanak sunan ve bu sayısal numaranın iletilmesini sağlayan bir iletişim teknolojisi UBTS, özel bir etiket cihazı ile bu etiketi algılayabilen özel bir okuyucu cihaz arasındaki dost sinyallerle iletişim altyapısını sunarak, sistem içindeki cihazların birbiri ile temas etmeden, hatta çevrede görünür dahi olmadan iletişim kurmasına imkân tanımaktadır. Bu iletişimde ki elemanların birbirini direkt görme ihtiyacı olan teknolojilerin kullanılamadığı anne ve bebek ortamlarında büyük kolaylıklar sağlamaktadır.Sistemimizde kullanılan ürünler Türkiye’de Yazılım çözüm ortağı olduğumuz Motorola firmasının ürünleri olup sağlık sektöründe AB standartlarına uygunluk belgesi tescilli ürünlerdir.
AKILLI CİHAZLAR İLE HASTA VE EKİPMAN TAKİBİ 
Günümüzde sağlık sektörü, geçmişin klasik yaklaşımlarından uzak Doktor hasta muayenesindeki tanı veya teşhisini doğrulayacak yada şüpheci yaklaşarak doğru tanıyı teşhis ve tespit etmesine yardımcı olacak ekipmanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç hastane yönetimlerini gerek hacimsel, gerek ekonomik anlamda zora soksa da, sürdürülebilir kaliteli hizmet ve rekabet edebilirlik düşünüldüğünde bir gereksinimdir. Teknolojinin gelişmesi ile ihtiyaç duyulan cihaz ve ekipmanların sayılarının artması klinik içinde envanter takibinin zorunluluğunu artırmıştır. Hele hele hacimde küçük, fiyatta yüksek medikal cihazların klinik içinde nerede olduğunun tespiti önem arz eder olmuştur. AKILLI CİHAZLAR İLE HASTA VE EKİPMAN YÖNETİM SİSTEMİ; Hastane gibi çok geniş alanlarda medikal cihazların, hasta ve çalışan ekibin konumlarını bilmek, izlenebilirliğini sağlamak, acil durumlar da müdahale açısından Doktora, performans açısından da yönetime, manevra kabiliyeti kazandıracak çözüm sunmaktadır. Tıbbi cihazların, hasta ve personelin geniş bir bölge içerisinde her an nerede olduğu bilgisine ulaşabilmeniz iş performansınızı artırarak, hastalara en kaliteli hizmeti sunmanıza yardımcı olacaktır.
AKILLI CİHAZLAR İLE HASTA VE EKİPMAN YÖNETİM SİSTEMİ
Tıbbi ekipmanların gereğinden fazla kiralanması veya satın alınmasının önüne geçerek gereksiz maliyetleri ortadan kaldırır,
Ekipmanların zarar görmesi veya kaybolmasını önler,
Çalışma sürelerinin verimsiz kullanılmasını önler ve zaman tasarrufu sağlar,
Daha fazla hastaya hizmet verebilme olanağı doğar
DOSYA TAKİP SİSTEMİ
 .......