Ege Sistem
Ege Sistem, 1991 yılından bu yana faaliyet gösteren bir IT şirketidir. Önceleri kendisini donanım satıcısı olarak konumlandıran şirket, 1998’li yıllardan itibaren yazılım konusuna yoğunlaşmış, 2002 yılında ise gerçekleştirdiği sektör analizleri ile, ülkemize yapılacak en büyük katkının “katma değer” sağlayacak çözümler yaratmak olduğunu tespit etmiştir. Bu tespit doğrultusunda firma günümüzdeki ARGE odaklı yapılanmasını tamamlayarak  kendini yeniden organize etmiştir. 

Şirket, halen İzmir/Alsancak’taki ticari birim ve İzmir/Urla’daki ARGE departmanı ile iki yerleşkede birden faaliyet göstermektedir. Ege Sistem, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kampusündeki İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TEKNOPARK) ta yer alan ARGE departmanında multi-disipliner bir yaklaşımla yeni teknolojileri günlük hayatımıza sokmayı büyük bir istekle sürdürmektedir.
Misyonumuz
Bütün amacımız; müşterilerimizin kendi pazarlarında daha iyi rekabet edebilmelerini sağlamak üzere şirketlerindeki bütün operasyonlarını iyileştirmek ve geliştirmektir. İyileştirme ve geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duyulan tüm yazılım ve donanım ürünlerinin temin edilmesini anahtar çözümler halinde sunmaktır.
Vizyonumuz
Bilgilerin çok hızlı değiştiği günümüzde, tüm teknoloji ve gelişmeleri yakından izleyerek, müşterilerimize elimizdeki malzeme ve hizmeti satmak yerine, müşterimizin ihtiyaçlarını tam olarak en ekonomik karşılayacak malzeme ve hizmeti vermektir.
Türkiye ve dünya genelinde daha belirgin şekilde ortaya çıkan ticaret hayatı ve firma yönetimindeki tıkanmaların üstesinden gelebilmek için firmaların kendi iç yapılanmalarını kontrol etmelerine ve Elektronik-İş, Elektronik-Ticaret sistemleri alt yapısı için bilişim teknolojisini kullanmalarına yardımcı olmaktır.
Stratejimiz
Dünya çapında bilgi-iletişim teknolojisini takip edip, ülkemizdeki imalat ve hizmet sektörlerindeki tüm işletmelere uygulamalarını sağlamak ve sürekli yenilenmeyi, değişimi kalıcı kılmak.
Değerlerimiz
Sevgi ve Bilginin paylaşıldıkça çoğaldığına inanırız.
Müşterilerimizin bilgi ve deneyimlerine saygı gösteririz.
Karşılıklı güven ve sırdaşlığa sadık kalırız.